Aizvērt
Menu

Privātuma politika

Šīs Tīmekļa vietnes www.piearsta.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) lietotāju privātuma apliecinājums apraksta kā SIA Blue Bridge Technologies (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes īpašnieks) izmanto no šīs Tīmekļa vietnes lietotājiem (turpmāk tekstā - Lietotāji) ievāktos vai saņemtos personas datus. Te aprakstīts, kā Tīmekļa vietnes īpašnieks var ievākt vai saņemt Lietotāja persona datus, ievācamo personas datu veidi, kā tiek izmantoti, izpausti un aizsargāti šie dati, Lietotāju tiesības un Lietotājam pieejamie saziņas līdzekļi ar Tīmekļa vietnes īpašnieku, lai papildus uzzinātu par privātuma principiem.
 
Kā var tikt ievākti vai saņemti Lietotāja personas dati
Tīmekļa vietne var ievākt vai saņemt Lietotāja personas datus, kad tiek izmantoti Tīmekļa vietnes pakalpojumi.
Lietotāja personas dati tiek ievākti tikai un vienīgi, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus un tikai tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai.
 
Lietotāja personas dati, kurus Tīmekļa vietnes īpašnieks drīkst ievākt
Ar Tīmekļa vietnes piedāvāto pakalpojumu starpniecību Tīmekļa vietnes īpašnieks var ievākt šādus Lietotāja personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Lietotājs var papildus brīvprātīgi sniegt citus ar Lietotāju saistītus datus saistībā ar Lietotāja jautājumiem vai komentāriem.
 
Kā tiek izmantoti ievāktie Lietotāja personas dati
Tīmekļa vietnes īpašnieks izmanto Lietotāja personas datus, lai
  1. nodrošinātu Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus;
  2. atbildētu uz Lietotāju komentāriem vai jautājumiem; 
  3. diagnosticētu tehniska rakstura problēmas.
Kā var tikt izpausti Lietotāja personas dati
Tīmekļa vietne nepārdod, neiznomā un nemainās ar Lietotāja personas datiem. Tīmekļa vietne var izpaust Lietotāja personas datus vienīgi:
  1. Valsts iestādēm vai citām trešajām personām atbilstoši spēkā esošajai LR likumdošanai.
  2. Juridiskām vai fiziskām personām, kas reģistrējušās Tīmekļa vietnē kā pakalpojuma sniedzēji (turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs), kuras izmanto Tīmekļa vietni savu pakalpojumu sniegšanai.
Starptautiskā datu nodošana
Personas dati, kurus Tīmekļa vietnes īpašnieks ievāc par Lietotāju, netiek nodoti valstīm kuras nav ES un EEZ dalībvalstis.
 
Kā tiek aizsargāti Lietotāja personas dati
Tīmekļa vietnes īpašnieks veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus ar mērķi aizsargāt Lietotāja sniegtos personas datus no nejaušas, nelikumīgas vai neatļautas piekļuves un izmantošanas.
 
Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Tīmekļa vietnē var būt ietvertas saites uz Pakalpojuma sniedzēju uzturētām tīmekļa vietnēm, kuru lietošanas un privātuma noteikumi var būt atšķirīgi no šīs Tīmekļa vietnes noteikumiem. Tīmekļa vietnes īpašnieks nav atbildīgs par trešo personu tīmekļa vietņu informāciju vai noteikumiem. Pirms citu tīmekļa vietņu izmantošanas un jebkādu personas datu vai jebkuras citas informācijas sniegšanas citās tīmekļa vietnēs vai ar to starpniecību, aicinām Lietotāju iepazīties ar attiecīgajiem lietošanas noteikumiem un privātuma apliecinājumu.
 
Izmaiņas šajā Privātuma apliecinājumā
Tīmekļa vietnes īpašnieks patur tiesības mainīt šo Tīmekļa vietnes lietotāju privātuma apliecinājumu jebkurā laikā. Tīmekļa vietnes lietotāju privātuma apliecinājuma izmaiņas ir spēkā ar to ievietošanas brīdi. Pēdējās redakcijas datums tiek precizēts šī dokumenta beigās. Tīmekļa vietnes īpašnieks aicina Lietotāju regulāri pārlasīt Tīmekļa vietnes lietotāju privātuma apliecinājumu.
 
Lietotāja tiesības
Lietotājam piemērojamajā likumdošanā noteiktās tiesības var ietvert tiesības piekļūt Lietotāja personas datiem, kurus apstrādā Tīmekļa vietnes īpašnieks, tiesības labot, dzēst vai bloķēt šādus personas datus, un tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādes darbību. Lai izmantotu šīs tiesības, lietotājam jāiesniedz rakstisks pieprasījums, izmantojot punktā “Kā sazināties ar Tīmekļa vietnes īpašnieku” norādīto kontaktinformāciju.
 
Kā sazināties ar Tīmekļa vietnes īpašnieku
Komentārus vai jautājumus par šo Tīmekļa vietnes lietotāju privātuma apliecinājumu, varat iesniegt Tīmekļa vietnes īpašniekam rakstot uz e-pastu: palidziba@piearsta.lv vai uz adresi: Rīga, Āraišu iela 37, LV-1039, Latvija.
 
 
10.12.2017. redakcijā